Onze

Pharmacie en Belgique

Goed medicijn voor een goede gezondheid. Meer informatie op www.viata.be

Geneeskunde aan uw deur

Over ons

Met als doel nep- en ineffectieve medicijnen uit te roeien en hoogwaardige medicijnen te leveren in België, werd LLVB in 2006 gelanceerd. Volgens onderzoek van de WHO is bewezen dat elke 1 of 2 op de 10 medicijnen wordt vervalst in landen met een laag / gemiddeld inkomen zoals en De LLVB streeft naar een verandering in deze statistiek.

Informatiecentrum voor drugs

we hebben een 24-uurs drugsinformatiecentrum

Apothekers

we are running 24 hours drug information center efficiently

Voorschrift

worden dagelijks geëerd door de apotheekafdelingen.

Meer over

Onderzoekswerk

Hoofdapotheker betrokken bij de onderzoeksactiviteiten van de medicijnbewegingen in de apotheek en presenteerde de onderzoeksdocumenten op de conferenties, samen met de faculteit farmacologie.

Gezondheidszorg
Gezondheidswetenschap
Chemische wetenschappen

Klinische rollen

Klinische rollen hebben vaak persoonlijk contact met patiënten met het oog op diagnose, behandeling en voortdurende zorg.

  • Bevordering van een gezonde levensstijl
  • Bewegwijzering naar andere diensten
  • Griep inenting

Winkelen op gezondheidsgebieden

Zoek een agent of makelaar bij u in de buurt. Mogelijk kunt u het belastingkrediet voor gezondheidszorg voor kleine bedrijven krijgen.

+ 50 %
Winkels
+ 70 %
Productiviteit
45 %
Voorschrift

Expert in

farmaceutische zorg en gezondheidsbevordering

Farmaceutische zorg is de bijdrage van de apotheker aan de zorg voor individuen om het medicijngebruik te optimaliseren en de gezondheidsresultaten te verbeteren. … De PCNE-definitie biedt een aanpak die gemakkelijk zowel gezondheidsbevordering als medicijnoptimalisatie kan omvatten.

Van onze blog

Belangrijkste vaardigheden die nodig zijn om apotheker te zijn

Belangrijkste vaardigheden die nodig zijn om apotheker te zijn

Apothekers zijn een belangrijk tandwiel in de zorgmachine. Na de diagnose van bepaalde aandoeningen of aandoeningen krijgen patiënten medicatie voorgeschreven die de verantwoordelijkheid van een apotheker is om te controleren, voor te bereiden en te verstrekken – apothekers hebben een breed scala aan vaardigheden nodig om effectief te zijn in hun rol.

1. Nauwkeurigheid

Als het gaat om de farmaceutische industrie, is aandacht voor detail letterlijk een kwestie van leven en dood – en er is geen ruimte voor fouten. Hoewel mensen van nature fouten maken, liggen de gevolgen niet alleen bij de apotheker – de effecten op een diabetespatiënt, bijvoorbeeld met het verkeerde type insuline, kunnen absoluut catastrofaal zijn. Of het nu gaat om het lezen van het akelige handschrift van de dokter, het invoeren van de informatie in het computersysteem of het correct meten van ingrediënten, nauwkeurigheid is essentieel.

Nauwkeurigheid

2. Integriteit

Soms vergeten artsen te controleren op interacties tussen geneesmiddelen; soms maken de verpleegsters die elektronische recepten indienen typefouten. Apothekers zijn als proeflezers, en als er iets niet klopt of er is een fout gemaakt, dan moeten ze het vertrouwen en de integriteit hebben om op te staan ​​en vragen te stellen.

3. Wetenschappelijke en wiskundige vaardigheden

Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar mensen onderschatten vaak hoeveel apothekers vertrouwen op praktische wetenschappelijke en wiskundige vaardigheden. Van iets eenvoudigs als het berekenen van hoeveel pillen een patiënt nodig heeft tot het uitwerken van complexere variabele doseringen, numerieke vaardigheden zijn essentieel, hetzelfde geldt voor wetenschappelijke bekwaamheid. Apothekers moeten diepgaande kennis en enthousiasme hebben voor chemie en biologie; het is belangrijk om gemakkelijk nieuwe en complexe informatie te kunnen verwerken wanneer deze beschikbaar komt.

4. Interpersoonlijke vaardigheden

Apothekers moeten vaak jongleren tussen artsen die niet graag ondervraagd worden (zie punt 2), en gefrustreerde patiënten die van streek zijn omdat ze moeten wachten op hun recepten; het ontwikkelen van de interpersoonlijke vaardigheden om hiermee om te gaan vereist geduld, diplomatie en een groot gevoel voor humor. Het kunnen kalmeren van gekneusde ego’s en gekwetste gevoelens is een essentieel onderdeel om het proces soepel te laten verlopen.

Interpersoonlijke vaardigheden

5. Communicatieve vaardigheden

Dit is een van de belangrijkste onderdelen van het werk van een apotheker. Het is essentieel dat ze de patiënt duidelijk kunnen communiceren hoe en wanneer ze hun medicatie moeten innemen en vervolgens hun begrip moeten verifiëren. Het kan ook een uitdaging zijn om uit te leggen waarom een ​​patiënt een bepaald medicijn krijgt, en om eventuele bijwerkingen uit te leggen.

6. Belangenbehartiging

Vooral in de VS kunnen apothekers maar al te vaak worstelen met verzekeringsmaatschappijen, vooral als ze aarzelen om de medicatie die de patiënt nodig heeft te dekken. Als geregistreerde professionals moeten ze namens hun patiënten kunnen optreden als er obstakels zijn, in plaats van ze met lege handen weg te sturen.

7. Managementvaardigheden

Dit is een aspect van het werk dat vaak over het hoofd wordt gezien. Afhankelijk van de plaats van tewerkstelling en de bestaande structuur, kunnen apothekers verantwoordelijk zijn voor het toezicht op technici en dispensers (inclusief alle personeelsmanagementkwesties die dit met zich meebrengt), evenals voor het beheren van budgetten, het controleren van voorraden en het bijhouden van boekhoudkundige gegevens.

5 Apotheek Gevaren op de werkplek om te voorkomen

5 Apotheek Gevaren op de werkplek om te voorkomen

De mate waarin apotheekmedewerkers gevaar lopen, hangt af van het soort apotheek waarin ze werken en de locatie. Apothekers kunnen onder meer werkzaam zijn in openbare, winkel- en ziekenhuisapotheken. Elk van deze werkplekinstellingen brengt verschillende gevaren met zich mee die moeten worden aangepakt om schade te voorkomen.

1. biologische gevaren

Contact met patiënten en het publiek stelt apothekerspersoneel bloot aan biologische gevaren, evenals verontreinigingen in voedsel, water en het ventilatiesysteem. De immunisatie van werknemers biedt een eerste verdedigingslinie bij interactie met patiënten.
Er moeten ook andere maatregelen worden getroffen, waaronder de beperking van de toegang tot alleen bevoegd personeel, de implementatie van veilige werkprocedures en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals oogbescherming, handschoenen en ademhalingsbescherming.

biologische gevaren

2.Chemische gevaren

Samengestelde apotheken maken medicijnen voor patiënten van wie de medicatiebehoeften niet kunnen worden vervuld door in de handel verkrijgbare medicijnen. Interactie met verschillende soorten chemicaliën brengt apothekers in gevaar, maar er kunnen maatregelen worden genomen om hun veiligheid te waarborgen.
Onderwijs is van cruciaal belang, en daarmee ook de blootstellingsduur en een veilige verwijdering van stoffen. Apotheken moeten beschikken over veilige werkprocedures in geval van morsen en andere ongelukken waarbij schadelijke stoffen betrokken zijn. Bovendien moeten apothekers die met de chemicaliën werken de juiste beschermende kleding en uitrusting dragen, waaronder oogbescherming, gelaatsschermen, jassen en handschoenen.

3.Ergonomisch gevaar

In een apotheekomgeving moeten werknemers zich vrij en gemakkelijk kunnen verplaatsen. Bovendien moet apparatuur die nodig is voor de taak, zoals computers, dienovereenkomstig worden aangepast. Zitplaatsen bieden en planken ontwerpen om de toegang tot medicijnen gemakkelijker te maken, kan ook de gezondheid en veiligheid van apothekers verbeteren.
Apothekers vertrouwen op computers om hun werk te doen, daarom moeten er aanpassingen worden gedaan om ze gebruiksvriendelijk te maken. De helderheid van het scherm moet bijvoorbeeld worden aangepast zodat het de ogen geen pijn doet. Bovendien moet ook worden overwogen waar en hoe het wordt benaderd.

4. fysieke gevaren

Bezuinigingen zijn een van de meest voorkomende verwondingen bij apotheken. Scherpe instrumenten (medische instrumenten, scalpels en scharen), gebroken glaswerk, apparatuur en gereedschapsgebruik kunnen allemaal bijdragen aan snijwonden. Maar deze risico’s kunnen worden vermeden of op zijn minst worden geminimaliseerd door een goede opleiding van werknemers en de implementatie van veilige werkprocedures. Na het gebruik van apparatuur of gereedschap, moet het terug worden geplaatst op een locatie waar het geen problemen zal veroorzaken. Het dragen van beschermende kleding en uitrusting moet ook verplicht zijn.
Elektrische snoeren en apparaten worden veel gebruikt in apotheken, maar kunnen ook gevaarlijk zijn. Een juiste plaatsing van circuits uit de buurt van elementen die een gevaar vormen, moet worden geïmplementeerd, evenals de aarding van storingscircuitonderbrekers bij gebruik in de buurt van waterbronnen.

fysieke gevaren

5. psychologische gevaren

Lange uren en een te hoge werkdruk zijn zaken waar apothekers mee te maken hebben en kunnen worden verholpen door het wijzigen van het beleid en de procedures voor beheer. Er kunnen ook wijzigingen worden aangebracht in de werkomgeving, zoals het leveren van verstelbare verlichting, het ontwerpen van een werkplek om de alertheid te verbeteren en het creëren van een geschikte thermische omgeving.

Soorten apotheek

Soorten apotheek

Er zijn veel verschillende soorten apotheken en andere plaatsen waar een opgeleide apotheker kan werken. Dit bevat:

Openbare apotheek

Ook bekend als een apotheek voor de detailhandel, is de openbare apotheek het meest bekende type apotheek. Dit type is van oudsher het meest bekend als apotheker of drogisterij. Een openbare apotheker werkt meestal in een winkel die de gemeenschap toegang geeft tot de medicijnen die ze nodig hebben, evenals advies om het veilige en effectieve gebruik van de medicijnen die ze leveren te bevorderen. Ze kunnen hun klanten vertellen welke medicijnen met elkaar of met alcohol kunnen interageren en gevaarlijke of lastige combinaties of bijwerkingen van medicatie helpen voorkomen. Patiënten helpen met de terugbetaling van medicijnkosten, toezicht houden op apothekersassistenten en het inventariseren van de voorraad medicijnen maken ook deel uit van hun taken.

Openbare apotheek

Ziekenhuisapotheek

Een ziekenhuisapotheek is de plaats waar het beheer van medicijnen plaatsvindt in een ziekenhuis, medische kliniek of verpleeghuis. Een ziekenhuisapotheker werkt vaak nauw samen met andere gezondheidswerkers om ervoor te zorgen dat het medicatieregime voor elke patiënt wordt geoptimaliseerd om de beste resultaten te bereiken. Ze kunnen ook betrokken zijn bij klinische onderzoeken, evenals samengestelde medicijnen voor geïndividualiseerde dosering of steriele medicijnen. Onderwijs, administratieve functies bij de selectie, juiste opslag-, distributie- en voorschriftprotocollen van geneesmiddelen, opleiding van medisch personeel in de aspecten van selectie, toediening en bewaking van de veiligheid van geneesmiddelen, evenals het beoordelen van de geneesmiddelenniveaus en de veiligheid van geneesmiddelen kunnen allemaal deel uitmaken van hun werk. Ziekenhuisapothekers kunnen intramuraal of poliklinisch apotheker zijn en kunnen zich ook specialiseren in een of ander gebied van farmacotherapie.

Klinische apotheek

De klinische apotheek bestaat in een aantal instellingen, waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere medische centra. Het doel van klinische farmacie is om het optimale gebruik van medicijnen voor de beste resultaten te garanderen door het verstrekken van informatie over geneesmiddelen en het bewaken van de veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen. Ze kunnen interacties tussen geneesmiddelen voorspellen en zo veel bijwerkingen van medicatie voorkomen.

Industriële apotheek

De industriële apotheek omvat de farmaceutische industrie en omvat onderzoek, productie, verpakking, kwaliteitscontrole, marketing en verkoop van farmaceutische goederen. Een industriële apotheker kan als vertegenwoordiger voor een bepaald farmaceutisch bedrijf werken om te pleiten voor het gebruik van zijn producten, en om beoefenaars te informeren over hun acties en voordelen.

Industriële apotheek

Compounding Pharmacy

Een bereidingsapotheek omvat de productie en bereiding van medicijnen in nieuwe vormen. Dit kan het herformuleren van een poedertablet tot een oplossing omvatten, wat kan helpen bij de toediening van het geneesmiddel aan bepaalde patiënten.

Ambulante zorgapotheek

De ambulante apotheek biedt gezondheidszorg aan veel patiënten op het platteland, met name aan geriatrische bevolkingsgroepen. Deze apothekers helpen bij het behandelen van patiënten met een hoger risico op geneesmiddelgerelateerde problemen of ziektecomplicaties als gevolg van een gebrek aan controle over de aandoening. Omdat ambulante apotheek een mobiele dienst is die patiënten kan ontmoeten waar ze zijn, en daardoor kan bijdragen aan het verminderen van het aantal ziekenhuisbezoeken dat hun patiënten nodig hebben.

Taken en verantwoordelijkheden van apothekers

Taken en verantwoordelijkheden van apothekers

1.Communiceer met voorschrijvers

Telkens wanneer een receptbestelling onduidelijk of mogelijk schadelijk is voor een patiënt, moet u de dosering en formulering (bijv. Vloeistof of tablet) bevestigen, evenals of een merkproduct nodig is of dat u een generiek equivalent kunt vervangen.

2. personeel beheren

Apothekers hebben de eindverantwoordelijkheid voor het verzekeren van de “drie R’s” van het juiste medicijn, de juiste patiënt en de juiste dosis. Om aan deze verantwoordelijkheid te voldoen, moet je toezicht houden op het werk van en begeleiding van apotheektechnici, student-stagiaires en bewoners. Apotheekeigenaars en -toezichthouders hebben ook verantwoordelijkheden voor het nemen van beslissingen over het aannemen van personeel en voor het opstellen en handhaven van werkplekbeleid.

3. administratieve taken uitvoeren

Iedereen in een apotheek heeft een aantal verantwoordelijkheden om patiëntendossiers up-to-date te houden, om ervoor te zorgen dat de benodigde producten worden gevuld en dat de vereiste rapporten worden gegenereerd en ingediend. Als je leidinggevende of leidinggevende functie bekleedt, kun je evenveel of meer tijd besteden aan administratieve taken als aan patiëntenzorg.

4.Onderwijs Collega’s van zorgverleners

Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners over nieuwe medicijnen en protocollen voor medicamenteuze behandeling.

Apothekers moeten ook cursussen voor permanente educatie volgen om hun licenties te behouden en te vernieuwen; op de hoogte blijven van goedkeuringen van geneesmiddelen, terugroepacties van producten en wijzigingen in indicaties en waarschuwingen van medicijnen; en zorg ervoor dat ze voldoen aan federale en staatswetten die de apotheek reguleren. Vooral het laatste item is belangrijk. Elke staat en elk Amerikaans grondgebied heeft zijn eigen wet op de apotheekpraktijk, die van jaar tot jaar verandert. Lid worden van de apotheekvereniging van uw staat kan het leren over het naleven van de praktijkregels gemakkelijker maken. Verdien een apotheek bereidingsaccreditatie.

5.Counsel-patiënten

Dit houdt meer in dan informeren over bijwerkingen en interacties met andere medicijnen, voedsel, alcohol en andere dranken zoals grapefruitsap. Counseling omvat het trainen van patiënten hoe en wanneer doses moeten worden ingenomen, het volgen van patiënten om te zien of medicijnen werken, het delen van tips over het minimaliseren van bijwerkingen terwijl het maximaliseren van de voordelen en het luisteren naar alle zorgen van een patiënt.

6. werken met patiënten op de algemene gezondheid

Het behouden van de gezondheid vereist meer dan het nemen van voorgeschreven medicijnen. Apothekers kunnen patiënten helpen genezen en voorkomen dat ze ziek worden door advies te geven over het gebruik van niet-voorgeschreven middelen, het nemen van gezondheidssupplementen zoals vitamines, het gebruik van kruiden- en natuurlijke gezondheidsproducten, het uitoefenen en onderhouden van een goed dieet.

werken met patiënten op de algemene gezondheid

7. omgaan met verzekeringsmaatschappijen

 

Vooral apothekers die in een keten werken en onafhankelijke apotheken moeten verzekeringsclaims indienen en samenwerken met particuliere verzekeringsmaatschappijen, Medicare en Medicaid, om de betaling te verzekeren, en ontkenningen in de dekking op te lossen zodat patiënten niet met medicijnen gaan.