De mate waarin apotheekmedewerkers gevaar lopen, hangt af van het soort apotheek waarin ze werken en de locatie. Apothekers kunnen onder meer werkzaam zijn in openbare, winkel- en ziekenhuisapotheken. Elk van deze werkplekinstellingen brengt verschillende gevaren met zich mee die moeten worden aangepakt om schade te voorkomen.

1. biologische gevaren

Contact met patiënten en het publiek stelt apothekerspersoneel bloot aan biologische gevaren, evenals verontreinigingen in voedsel, water en het ventilatiesysteem. De immunisatie van werknemers biedt een eerste verdedigingslinie bij interactie met patiënten.
Er moeten ook andere maatregelen worden getroffen, waaronder de beperking van de toegang tot alleen bevoegd personeel, de implementatie van veilige werkprocedures en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals oogbescherming, handschoenen en ademhalingsbescherming.

biologische gevaren

2.Chemische gevaren

Samengestelde apotheken maken medicijnen voor patiënten van wie de medicatiebehoeften niet kunnen worden vervuld door in de handel verkrijgbare medicijnen. Interactie met verschillende soorten chemicaliën brengt apothekers in gevaar, maar er kunnen maatregelen worden genomen om hun veiligheid te waarborgen.
Onderwijs is van cruciaal belang, en daarmee ook de blootstellingsduur en een veilige verwijdering van stoffen. Apotheken moeten beschikken over veilige werkprocedures in geval van morsen en andere ongelukken waarbij schadelijke stoffen betrokken zijn. Bovendien moeten apothekers die met de chemicaliën werken de juiste beschermende kleding en uitrusting dragen, waaronder oogbescherming, gelaatsschermen, jassen en handschoenen.

3.Ergonomisch gevaar

In een apotheekomgeving moeten werknemers zich vrij en gemakkelijk kunnen verplaatsen. Bovendien moet apparatuur die nodig is voor de taak, zoals computers, dienovereenkomstig worden aangepast. Zitplaatsen bieden en planken ontwerpen om de toegang tot medicijnen gemakkelijker te maken, kan ook de gezondheid en veiligheid van apothekers verbeteren.
Apothekers vertrouwen op computers om hun werk te doen, daarom moeten er aanpassingen worden gedaan om ze gebruiksvriendelijk te maken. De helderheid van het scherm moet bijvoorbeeld worden aangepast zodat het de ogen geen pijn doet. Bovendien moet ook worden overwogen waar en hoe het wordt benaderd.

4. fysieke gevaren

Bezuinigingen zijn een van de meest voorkomende verwondingen bij apotheken. Scherpe instrumenten (medische instrumenten, scalpels en scharen), gebroken glaswerk, apparatuur en gereedschapsgebruik kunnen allemaal bijdragen aan snijwonden. Maar deze risico’s kunnen worden vermeden of op zijn minst worden geminimaliseerd door een goede opleiding van werknemers en de implementatie van veilige werkprocedures. Na het gebruik van apparatuur of gereedschap, moet het terug worden geplaatst op een locatie waar het geen problemen zal veroorzaken. Het dragen van beschermende kleding en uitrusting moet ook verplicht zijn.
Elektrische snoeren en apparaten worden veel gebruikt in apotheken, maar kunnen ook gevaarlijk zijn. Een juiste plaatsing van circuits uit de buurt van elementen die een gevaar vormen, moet worden geïmplementeerd, evenals de aarding van storingscircuitonderbrekers bij gebruik in de buurt van waterbronnen.

fysieke gevaren

5. psychologische gevaren

Lange uren en een te hoge werkdruk zijn zaken waar apothekers mee te maken hebben en kunnen worden verholpen door het wijzigen van het beleid en de procedures voor beheer. Er kunnen ook wijzigingen worden aangebracht in de werkomgeving, zoals het leveren van verstelbare verlichting, het ontwerpen van een werkplek om de alertheid te verbeteren en het creëren van een geschikte thermische omgeving.

Categorieën: 5 Apotheekgevaren

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *